Návšteva školy...

15.05.2014

Dňa 7.5.2014 príslušníci výcvikovej letky strávili nádherný deň v priestoroch základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime.

Pred skvelým publikom tvoreným žiakmi základnej školy a pedagogickým zborom, na základe žiadosti riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej v sprievode bývalého príslušníka výcvikovej letky mjr. v.z. Ivana Tovačovského, priblížili piloti výcvikovej letky pozorným poslucháčom radosti a starosti leteckého života. Najkrajšou odmenou pre prednášajúcich odpovedajúcich na  nekončiace zvedavé otázky bol obrovský potlesk na záver a rozžiarené oči malých poslucháčov. Príslušníci výcvikovej letky ešte raz ďakujú pani riaditeľke za výborný nápad, ktorý umožnil Našim chlapcom sa aspoň na chvíľku vrátiť do ich školských čias a stráviť vo výbornom kolektíve krásne prežitý deň.

Viac foto na www.facebook.com/2nd.SQN.Sliac