L-39 Albatros

L-39 Albatros

Stručný popis lietadla

Lietadlo L-39 Albatros je dvojmiestne, prúdové, podzvukové, cvičné lietadlo, určené pre elementárny, pokračovací výcvik a pre vykonávanie ďalšieho výcviku pilotov, inak uskutočňovaného na bojových lietadlách. Na lietadle je možné uskutočňovať výcvik vyššej techniky pilotovania, nácvik prepadu vzdušných a pozemných cieľov. Prístrojové a rádiové vybavenie dovoľuje plniť letové úlohy za všetkých poveternostných podmienok, vo dne aj v noci. Letka disponuje 9 lietadlami L-39, z toho je 5 lietadiel vo variante CM a 4 lietadla vo variante ZAM.

História lietadla L-39 Albatros siaha do roku 1963 kedy Ministerstvo národnej obrany ČSSR spracovalo rozbor podkladov pre stanovanie požiadaviek na nový výcvikový systém pilotov na prúdových lietadlách, ako náhradu za starší typ L-29 Delfín. Hlavným konštruktérom projektu bol Ing. Jan Vlček a vedúci projektu bol Ing. Karol Dlouhý. Prvý skutočný let ktorý trval 35 minút vykonal skúšobný pilot Ing. Rudolf Duchoň dňa 4 Novembra 1968. Sériová výroba lietadla začala v roku 1971 v Aeru Vodochody a trvala až do roku 1997. Celkovo bolo vyrobených 2892 lietadiel v rôznych verziách a boli exportované do 17 krajín. Najväčším odberateľom bol vtedajší Sovietsky Zväz s počtom až 2081 lietadiel.

2. letka používa lietadlá L-39 vo verziách CM a ZAM ktoré boli v roku 2005 modernizované z pôvodných verzií C a ZA. Modernizácia sa dotkla najmä prístrojového vybavenia tak aby spĺňalo štandardy NATO a vyhovovalo normám ICAO.

Slovenské albatrosy

L-39C 0101

Od 1.1.1993 bol pridelený 1. letke 5.šlp Košice. Bol zaradený do skupiny Biele albatrosy, pričom dostal aj ich farby. V rokoch 1996-1997 sa podrobil GO v LOTN (Letecké opravovne Trenčín) spojenej s výmenou trupovej škrupiny a predĺžením životnosti. Do druhej polovice 90-tych rokov lietal so starším (vyšším) smerovým kormidlom. Neskôr nosil na SOP (zvislá chvostová plocha) modré číslo 4. V roku 2002 absolvoval ďalšiu GO (generálnu opravu) v LOTN spojenú s rozsiahlou modernizáciou, pri ktorej mu bolo zmenené trupové číslo z 0101 na súčasné 5302 a označenie na L-39CM. Od roku 2006 lietal na 2. letke na základni Sliač. Nelieta od mája 2011 – dolietaný do generálnej opravy.

L-39 0101

L-39C 0102

Od roku 1993 bol pridelený 1. letke 5. šlp Košice. Dostal tiež sfarbenie Bielych albatrosov. V rokoch 1996-1997 absolvoval GO v LOTN pri ktorej mu bola vymenená trupová škrupina a predĺžená životnosť. Neskôr došlo k výmene staršieho typu smerového kormidla za novší typ. Po GO nosil na SOP modré číslo 6. V roku 2002 začala u neho prebiehať ďalšia GO v Leteckých opravovniach Trenčín po ktorej bol modernizovaný na štandard L-39CM so zmenou trupového čísla z 0102 na číslo 5252. Od roku 2006 lietal u 2. letky na letisku Sliač.

Nelietal od 15.04.2011, kedy bol preletený do LOTN na ďalšiu generálnu opravu kde dostal novú šedú kamufláž. Dňa 11.08.2012 bol vykonaný fabrický zálet po GO a dňa 26.10.2012 bol preletený mjr. Labudíkom späť na Sliač.

L-39 0102
l-39 5252
l-39 5252

L-39C 0111

Od 1.1.1993 bol pridelený k 1.letke 5.šlp Košice. Od roku 1992 lietal vo farbách Bielych albatrosov. V rokoch 1996-1997 absolvoval GO v LOTN s rovnakým priebehom úprav ako u ostatných albatrosov série 1 a 4. Rovnako došlo neskôr k zmene staršieho smerového kormidla za novší typ, na SOP modré číslo 5. V roku 2002 absolvoval ako prvý GO v LOTN, spojenú s modernizáciou prístrojového vybavenia, výmenou krídla, zadnej časti trupu a chvostových plôch. Okrem iného dostal aj novší typ SOP s vyšším krytom antény na vrchole, charakteristickým pre albatrosy série 50 a vyššie. 26.8. 2003 bol zalietaný a do apríla 2004 bol dislokovaný v Košiciach. 15.4. 2004 preletel na Sliač, tu však odvtedy prakticky nelietal, pretože všetky ďalšie L-39CM boli modernizované so zmenami vo vybavení oproti 0111. V súčasnosti nelieta, je odstavený, rovnako nedošlo ani k zmene trupového čísla na plánované 5251.

L-39 0111

L-39C 0112

Od 1.1.1993 pridelený k 1. letke 5.šlp v Košiciach. Dostal sfarbenie skupiny Biele albatrosy. V rokoch 1996-1997 sa podrobil GO v LOTN s výmenou trupových častí a predĺžením životnosti do roku 2002. Tiež mu bolo vymenené smerové kormidlo za novší typ koncom 90-tych rokov. Neskôr dostal na SOP modré číslo 1. Od roku 2002 bol na ďalšej GO v LOTN, kde prešiel modernizáciou na štandard L-39CM a zmenou trupového čísla na 5254. Od augusta 2006 lietala v zostave 2. letky na základni Sliač. Posledný let na nej vykonal dňa 06.10.2011 por. Dušan Tichý.

L-39 0112
5254

L-39C 0442

Od 1.1.1993 pridelený k 1. letke 5.šlp v Košiciach. Kamufláž bola zmenená na sfarbenie skupiny Biele albatrosy. Rovnako ako ostatné albatrosy série 1 a 4 absolvoval GO v LOTN v rokoch 1996-1997. Tiež došlo k výmene smerového kormidla za novší typ. Neskôr lietal s modrým číslom 2 na SOP. Od roku 2002 u neho prebiehala ďalšia GO, pri ktorej bol modernizovaný do štandardu L-39CM, pričom dostal aj novší, vyšší typ SOP, rovnaký, aký má aj trup. číslo 0111. Trupové číslo sa zmenilo z 0442 na súčasné 5253. Od roku 2006 lietal v zostave 2. letky Sliač.

Nelietal od mája 2011 kedy bol dolietaný do GO a bol presunutý do LOTN na GO kde dostal novú šedú kamufláž. Dňa 26.09.2012 bol vykonaný fabrický zálet po GO a dňa 11.10.2012 bol preletený mjr. Kandom späť na Sliač.

L-39 0442
5253
5253

L-39C 0443

Od 1.1.1993 pridelený 1. letke 5.šlp Košice. V rokoch 1996-1997 už v sfarbení Bielych albatrosov prešiel GO v LOTN, rovnako mu bola predĺžená životnosť. Koncom 90-tych rokov dostal aj novší typ smerového kormidla. Na SOP pribudlo modré číslo 7. Od roku 2002 bol na ďalšej GO v LOTN, kde bol modernizovaný na štandard L-39CM a trupové číslo sa mu zmenilo z 0443 na súčasné 5301. Od augusta 2006 lietal u 2. letky na základni Sliač. Nelieta od 01.12.2010 kedy bol preletený do LOTN (generálna oprava).

Dňa 28.08.2012 bol zaletený po generálnej oprave. Dostal novú kamufláž zloženú z odtieňov šedej farby a na chvostovú plochu pribudol motív Otta Smika. Na leteckú základňu Sliač bol opäť preletený 31.08.2012 pplk. Poláčkom.

L-39 0442
5301 l39
5301 SMIK L39

L-39C 4355

Od 1.1.1993 bol v stave 1. letky 5.šlp Košice. Od roku 1992 nosil farby Bielych albatrosov. Tento albatros už mal novší typ smerového kormidla. V druhej polovici 90-tych rokov mu pribudlo na SOP modré číslo 3. Od ostatných strojov Bielych albatrosov sa líšil aj prevedením trupového čísla, ktoré bolo delené, podobné prevedenie čísla mal aj L-39C trupového čísla 4357 a aj stroje série 46 v zostave skupiny pred rozdelením republík. V tomto stroji havaroval mjr. Luboš Novák 3. júna 2000 pri vystúpení skupiny na letisku Sliač, lietadlo bolo úplne zničené.

L-39 4355

L-39C 4357

Od 1.1.1993 pridelený k 1. letke 5.šlp Košice. Lietal vo farbách Bielych albatrosov od roku 1992. Trupové číslo bolo podobne ako u 4355 delené. Toto lietadlo bolo zničené po kolízii vo vzduchu s L-39V trupovým číslom 0745 počas nácviku skupiny dňa 17.7.1996, piloti pplk. Marián Sakáč a kpt. Róbert Rozenberg sa úspešne katapultovali.

L-39 4357

L-39V 0730

Od 1.1.1993 pridelený 1. letke 5.šlp Košice. Spočiatku lietal v pôvodnom sfarbení kombinácie bielej a žltej farby, typickom pre všetky L-39V, ktoré toto sfarbenie dostali pri výrobe. Neskôr bolo sfarbenie zmenené na štandard Bielych albatrosov. Rovnako mal aj starší typ smerového kormidla, typický pre prvé série L-39. Od roku 2001 pôsobil na základni Sliač, kde bol v roku 2006 vyradený pre vylietanie rezursov. Posledný let na ňom vykonal  31.08.2006 por. Peter LUKÁČIK, v súčasnosti sa nachádza uložený na letisku Sliač.

L-39 0730

L-39V 0745

Od 1.1.1993 v stave 1. letky 5.šlp Košice. Sfarbenie Bielych albatrosov dostal až neskôr, dovtedy lietal v štandardnej schéme pre vlečné L-39V, rovnako mal aj starší typ smerového kormidla, ktoré bolo po čase nahradené novším, nižším. Stroj 0745 bol poškodený 17.7.1996 po zrážke vo vzduchu s číslom 4357, pilotovi sa podarilo pristáť na letisku v Košiciach. Bol opravený v LOTN a do roku 2001 lietal v Košiciach. Od roku 2001 bol presunutý na Sliač. Tu v roku 2006 pre vyčerpanie rezursov, dolietal a zostal uložený. Posledný let bol 04.05.2007 a vykonal ho por. Tomáš KROPÁČEK.

L-39 0745

L-39ZA (ZAM) 1701

Od 1.1.1993 pridelený k 2.zmlp Trenčín. V septembri 1994 bol presunutý k 33.sblk Kuchyňa. Od roku 1995 lietal zo základne Sliač. Zo začiatku lietal v štandardnej kamufláži z dvoch odtieňov zelenej a šedomodrými spodnými plochami, neskôr dostal sfarbenie skupiny Biele albatrosy a bol mu odstránený kanón GŠ-23. V súčasnosti je modernizovaný na verziu L-39ZAM, sfarbenie Bielych albatrosov mu zostalo, pribudlo však púzdro s kanónom. Trupové čísla sa pri modernizácii nemenili ako u L-39CM.

Lietal u 2. letky Sliač do roku 2010 kedy ukončil technický život a dňa 20.06.2010 na nej vykonal posledný let kpt. Labudík.

L-39 1701
1701

L-39ZA 1725

Od 1.1.1993 pridelený 3.sbolp Kuchyňa, v marci prešiel k 2.zmlp Trenčín, odtiaľ v roku 1994 znovu na základňu Kuchyňa a nakoniec v roku 1995 k 31. slk Sliač. Lietal v štandardnej kamufláži verzie ZA, po GO v roku 2002 v LOTN dostal novú kamufláž s mierne odlišnými odtieňmi a iným tvarom číslic trupového čísla. Do roku 2006 lietal u 2. letky na Sliači. V súčasnosti je uložený, nelieta od prechodu letky na verzie L-39CM a ZAM. Posledný let vykonal dňa 17.05.2007 kpt. Slavomír KANDA.

L-39 1725
1725

L-39ZA (ZAM) 1730

Od roku 1993 absolvoval rovnakú anabázu ako trupové číslo 1725, od roku 1995 lieta na základni Sliač. Kamufláž má štandardnú pre verziu ZA. V roku 2005 absolvoval GO v LOTN spojenú s modernizáciou na verziu ZAM, dostal novú kamufláž z dvoch odtieňov zelenej a šedomodrú na spodné plochy. Trupové číslo zostalo nezmenené, zmenila sa len farba z bielej na čiernu. Lietal v stave 2. letky na Sliači do ukončenia technického života a posledný let na ňom vykonal por. Lukáčik dňa 01.06.2011.

L-39 1730
1730

L-39ZA 3905

Od 1.1.1993 bol v stave 3.sbolp Kuchyňa. Neskôr prešiel cez základňu Trenčín až zostal dislokovaný u 31. slk na letisku Sliač. Lietal v štandardnej kamufláži verzie ZA.

L-39ZA 3905 bol zničený 14.9.2000, keď ho katapultážou opustil npor. Pavol Serbín pre poruchu motora pri obci Ožďany.

L-39 3905

L-39ZA (ZAM) 4701

Od 1.1.1993 bol pridelený 1. slp Sliač. Lietal v štandardnej kamufláži verzie ZA. V druhej polovici 90-tych rokov dostal sfarbenie Bielych albatrosov a bol mu odstránený kanón GŠ-23.

Od apríla 2011 prešiel do LOTN (generálna oprava + modernizácia) kde dostalo novú šedú kamufláž. Dňa 06.03.2013 bol vykonaný fabrický zálet po GO a dňa 08.04.2013 bol preletený mjr. Kandom späť na Sliač.

L-39 4701
4701

L-39ZA (ZAM) 4703

Od začiatku roku 1993 bol pridelený k 1.slp na Sliači, spočiatku lietal v pôvodnej kamufláži. Na konci 90-tych rokov dostal sfarbenie Bielych albatrosov, dlhší čas však nelietal. V roku 2010 prišiel z GO spojenej s modernizáciou na verziu ZAM, kde dostal znovu kamufláž z dvoch odtieňov zelenej a šedomodrú na spodné plochy. V súčasnosti lieta v zostave 2. letky Sliač.

L-39 4703
4703

L-39ZA 4705

Od 1.1.1993 bol pridelený na základňu Sliač, v druhej polovici 90-tych rokov došlo u neho k zmene kamufláže zo štandardnej na sfarbenie Bielych albatrosov. Tiež mu bol odstránený kanón. L-39ZA číslo 4705 bol zničený pri havárii pre poruchu motora 29.10.2002 pri obci Kalša počas výcviku maďarských pilotov. Obaja piloti maďarského letectva sa katapultovali

L-39 4705

L-39ZA (ZAM) 4707

Od začiatku roku 1993 až do súčasnosti je dislokovaný na základni Sliač. Spočiatku lietal v štandardnej kamufláži verzie ZA, neskôr dostal farby Bielych albatrosov, ktorým býval zapožičiavaný spolu s ďalšími L-39ZA ako  záloha. V roku 2006 prešiel GO v LOTN, pri ktorej bol modernizovaný na verziu ZAM. Dostal nové sfarbenie identické s modernizovaným ZAM číslo 1730.

Lietal v stave 2.letky do roku 2012 kedy ukončil technický život a dňa 18.07.2012 na ňom vykonal posledný let por. Paľuv.

L-39 4707
4707

L-39ZA (ZAM) 4711

Rovnako ako všetky ostatné L-39ZA série 47 slovenského letectva bol od roku 1993 umiestnený na základni Sliač. V druhej polovici 90-tych rokov bol prestriekaný do farieb Bielych albatrosov, pričom mu bol odstránený kanón. Po prechode 2. letky na verzie CM a ZAM bol odstavený z prevádzky, v súčasnosti je uložený na základni Sliač, nebol modernizovaný.

Lietadlo bolo presunuté do LOTN (generálna oprava + modernizácia) kde dostalo novú šedú kamufláž. Dňa 06.03.2013 bol vykonaný fabrický zálet po GO a dňa 08.04.2013 bol preletený mjr. Kandom na Sliač.

L-39 4711
4711

Všetky údaje o stave slovenských L-39 sú ku 01.05.2013. Do budúcnosti sa počíta s prevádzkovaním týchto lietadiel:

L-39 CM 5301, 5302, 5252, 5253 
L-39 ZAM 4701, 4703, 4707, 4711